Geleneksel sünnete karşı dairesel zımba ile yetişkin erkek sünneti: Prospektif, randomize bir klinik çalışma